Cảm hứng mỗi ngày với màu Đỏ sử dụng trong thiết kế nội thất

11năm 2017tháng01

..AVALO.. Bạn có biết rằng có thể ” lên dây cót ” tinh thần mỗi ngày bằng việc sử dụng màu Đỏ trong thiết kế nội thất. Trong thiết kế nội thất, màu Đỏ là màu rất khó sử dụng nên chỉ cần một lượng ít vừa đủ làm điểm nhấn là cách thiết kế hợp lý và an toàn.

Màu Đỏ là màu kích thích não bộ và mạng lại cảm giác tràn đầy sinh lực.

Trong nội thất, màu Đỏ giúp tạo cảm giác ấm áp, hưng phấn, giúp người có tâm trạng không tốt lấy lại cân bằng.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng căn hộ sử dụng màu Đỏ đun trong thiết kế nội thất.

cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-27 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-30 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-32 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-33 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-34 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-35 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-36 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-49cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-52cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-50cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-51cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-37 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-38 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-39 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-40 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-41 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-42 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-43 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-44 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-45 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-46 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-47 cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-48     cam-hung-moi-ngay-voi-mau-do-su-dung-trong-thiet-ke-noi-that-53

 

Bài viết đã bị khóa chức năng bình luận